Ψώνια από πολυεθνική ηλεκτρονικού εμπορίου vs μικρή επιχείρηση με τοπικους παραγωγούς

lenaψωνίζοντας από μια πολυεθνική αλυσίδα ηλεκτρονικού εμπορίου

 • Υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω των χιλιομετρικών αποστάσεων που διανύουν τα εμπορεύματα από τις χώρες παραγωγής στα κέντρα διανομής και μετά στους τελικούς καταναλωτές.
 • Τεράστια σπατάλη σε είδη συσκευασίας
 • Σταδιακή εξαφάνιση των τοπικών παραγωγών που κατά κύριο λόγο παράγουν με ήπιες μεθόδους και οικονομική απαξίωση των τόπων τους
 • Μαζική και μη συνειδητοποιημένη κατανάλωση
 • Μη αειφόρος ανάπτυξη
 • Απρόσωπη σχέση και πληροφόρηση για το προϊόν

Ψωνίζοντας από μια μικρή επιχείρηση με προϊόντα τοπικών παραγωγών

 • Πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της μικρής χιλιομετρικής απόστασης μεταφοράς η της κατανάλωσης σε μικρή γεωγραφική ακτίνα.
 • Πολλοί τοπικοί παραγωγοί καινοτομούν στις συσκευασίες (βιοδιασπώμενες, επιστρεφόμενες φιάλες, χύδην, παρότρυνση για επανάχρηση.)
 • Στήριξη σε μικρούς παραγωγούς που παράγουν με ήπιες μεθόδους, παλαιούς σπόρους, τοπικό εργατικό δυναμικό και γενικότερα με μια ηθική δεοντολογία.
 • Συνειδητοποιημένη κατανάλωση για το τι πραγματικά έχουμε ανάγκη και κάνει καλό στην υγεία μας.
 • Αειφόρος ανάπτυξη που σέβεται τους φυσικούς πόρους
 • Προσωπική σχέση κατά τη συναλλαγή όπου ο καταναλωτής μπορεί να αποκτήσει τίμια πληροφόρηση για το προϊόν.